Nový projekt.
Starý dům.
Krásné místo.
Prostor snům.
~
Brand new plan.
Ancient house.
Lovely space.
Room for dreams.